Bitkub
Satang
Ledger

ผู้สนับสนุน

“พรีไซซ” คว้ารางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน บนเวที Thailand Energy Awards 2020

ผู้สนับสนุน


พรีไซซ คว้ารางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน บนเวที Thailand Energy Awards 2020 ชูความสำเร็จบริษัทฯด้านนวัตกรรมพลังงานทดแทน

บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด ภายใต้สายธุรกิจ Renewable Energy ในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRECISE ผู้นำด้านการพัฒนาไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจร ภายใต้ธรรมาภิบาลและความเป็นมืออาชีพ  คว้ารางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) จาก Thailand Energy Awards กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อตอกย้ำความสำเร็จด้านด้านนวัตกรรมพลังงานทดแทนจากโรงไฟฟ้าชีวมวลขุนตัดหวาย ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 9.9 เมกะวัตต์ โดยใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า

  นาย กิตติพงษ์ ฐิระพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด เปิดเผยว่า "พรีไซซ ได้สนองนโยบายของรัฐ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานหลักของประเทศโดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนจากปัจจุบันร้อยละ 15 ให้เป็นร้อยละ 20 ในปี 2565 และนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมสี่อำเภอในจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย โดยพรีไซซได้ดำเนินงานโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ โดยเชื้อเพลิงหลักเป็นใช้เศษไม้ยางพาราจากชุมชนโดยรอบ เกิดการสร้างอาชีพและสนับสนุนชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 “รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนนี้ เป็นประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) จาก เวที Thailand Energy Awards ประจำปี 2020 ที่ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  เพิ่งได้ประกาศผลมานั้น  ยังเป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและยกย่องธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านนวัตกรรมพลังงานทดแทนเป็นที่ประจักษ์  โดยเบื้องหลังความสำเร็จมาจากการพัฒนาประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิตร่วมกันของพนักงานทุกคน และการสนับสนุนจากบริษัทในเครือ ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของพรีไซซที่มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน และยังมองหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในโครงการอื่นๆ ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้”

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ พรีไซซ สามารถชมสินค้าและนวัตกรรมการจัดการพลังงานอัจฉริยะ ดูรายละเอียด หรือสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ https://preciseproducts.in.th/  LINE: https://lin.ee/1T37XR1 สอบถามเพิ่มเติม โทร. (+66) 02-584-2367 ต่อ 621 , 065-528-5860 บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม ติดต่อผู้เชี่ยวชาญโดยตรง โทร. +66 (0)63 223 8022

#preciseproducts #powerislife #precise #พรีไซซผู้นำด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

******************************************************************


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น

  • อื่นๆ ที่น่าสนใจ