ผู้สนับสนุน

เครื่องผลิตโอโซน OZONER สำหรับบ้าน-สำนักงาน 005

ผู้สนับสนุน


เหมาะสำหรับห้องนอน ห้องทำงาน ห้องอาหาร ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องประชุม สัมนา และทุกๆ ห้องของบ้านและสำนักงาน

สามารถใช้วางตกแต่งภายในห้อง และเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ง่าย

โอโซนช่วยทำให้อากาศและน้ำสะอาด โอโซนในน้ำจะช่วยกำจัดสารพิษตกค้าง ฆ่าเชื้อโรค เชื้อจุลินทรีย์ในผักผลไม้ และน้ำดื่ม

ส่วนโอโซนในอากาศจะช่วยทำให้อากาศสะอาด กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้แก่ กลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นอาหารทะเล กลิ่นอาหาร กลิ่นเหม็นอับชื้น กลิ่นสัตว์เลี้ยง ฯลฯ

และที่สำคัญคือ โอโซนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ทั้งเชื้อแบคทีเรีย วัณโรค ไวรัส เชื้อรา ฯลฯ ช่วยทำให้คุณภาพชีวิต และสุขภาพของคุณและครอบครัวดีขึ้นได้

ลิ้งค์ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.manekionline.com/การจัดการสิ่งแวดล้อม/มลภาวะ/OZONER-005 

เครื่องผลิตโอโซน OZONER®– 005

– สามารถผลิตโอโซนได้ทั้งในน้ำ และในอากาศ พร้อมระบบป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ
– สามารถเลือกระยะเวลาการทำงานของเครื่องได้ โดยมีหน้าจอแสดงเวลาการทำงานข้อมูลจำเพาะของสินค้า:
การใช้พลังงาน < 6 W. ปริมาณการผลิตโอโซน 400 mg/hr.

การรับประกันสินค้า 6 เดือน ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม 50 m2

มาตรฐานสินค้า CE, RoHS ขนาดเครื่อง Ø220 x 90 mm.

โอโซนคืออะไร?

โอโซน, Ozone หรือ O3 เป็นโมเลกุลที่ประกอบจากออกซิเจน 3 อะตอม พบปรากฏอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก ถือกำเนิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ เช่นจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงในอากาศ ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ และแสงจากดวงอาทิตย์ ที่มีรังสีอัลตราไวเลตเปลี่ยนโครงสร้างของออกซิเจน

ตามปรกติออกซิเจนจะประกอบกันในลักษณะ 2 อะตอม เป็น 1 โมเลกุล (O2) สามารถคงสภาพอยู่ได้หลายสภาวะ หรือกล่าวได้ว่ามีความเสถียร (Stable) นั่นเอง แต่ก๊าซโอโซน (O3 ) จะไม่คงตัวหรือไม่เสถียร (Unstable) เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความร้อน ความดัน และการสัมผัสกับสารที่มีพลังงานต่ำกว่าจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) อย่างรวดเร็ว กับสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ได้เกือบทุกชนิดทั้งในน้ำและในอากาศซึ่ง O3 มีปฏิกิริยาสูงถึง 2.07 Volt (Oxidation Potential) มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรงและเร็วกว่าคลอรีนถึง 3,125 เท่า แก๊สโอโซนจึงเป็นตัวออกซิไดส์ที่ดีมาก โดยโอโซนจะเข้าไปจับโมเลกุลของสารปนเปื้อน และทำการแยกย่อยสลายด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างของสารนั้น และในขณะเดียวกันก็เป็นสารที่ไม่อยู่ตัว มักจะสลายเป็นแก๊สออกซิเจนได้ง่ายดังสมการ 2O3 → 3O2 และยิ่งถ้าเพิ่มอุณหภูมิและลดความดัน ปฏิกิริยาข้างต้นจะไปข้างหน้าได้เร็วมาก และหลังทำปฏิกิริยา โอโซนจะแปรสภาพกลับเป็นก๊าซออกซิเจนซึ่งไม่เป็นอันตราย หรือส่งผลกระทบใดๆ ต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม

การทำปฏิกิริยาสลายกลิ่นแอมโมเนีย 3O3 + 2NH3 ===> N2 + 3H2O + 3O2
การทำปฏิกิริยาสลายพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ O3 + CO ===> CO2 + O2

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของโอโซนซึ่งเป็นก๊าซที่เป็น Oxidizing agent ที่ดีมาก ทำให้มีการนำโอโซนมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในด้านการทำความสะอาด กำจัดกลิ่น และฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต และจุลินทรีย์อื่นๆ โดยโอโซนจะทำปฏิกิริยา Oxidation กับผนังเซลล์ของเชื้อโรค/กลิ่น ทำให้เชื้อโรค/กลิ่นสลายตัว โดยที่ระดับความเข้มข้นของโอโซนที่ 0.40 ppm จะมีผลทำลายเชื้อได้แก่ Candida albican, Aspergillus fumigatus, Proteus, Clostridium, E.coli, Influenza Virus, Mycobacterium, Pseudomonas, Salmonella typhimurium, Streptococcus, Staph. aureus ฯลฯ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ไขัหวัดตามฤดูกาล วัณโรค โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคมือเท้าปาก ฯลฯ

และหลังจากโอโซนเกิดปฏิกิริยาแล้วนั้นจะไม่ทิ้งสารพิษตกค้างในภายหลัง เพราะโอโซนจะสลายกลับคืนไปเป็น Oxygen ทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน โอโซนยังมีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโรคได้สูงกว่าเมื่อเทียบกับ UV light, HEPA Filter หรือสาร Chlorine และโอโซนยังมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานและการบำรุงรักษาต่ำมาก เมื่อเทียบกับสารเคมีฆ่าเชื้อโรค หรือเครื่องมือกำจัดเชื้ออื่นๆ


ลิ้งค์ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.manekionline.com/การจัดการสิ่งแวดล้อม/มลภาวะ/OZONER-005 


โอโซนในอากาศ

– ห้องทั่วไป: โอโซนช่วยฆ่าเชื้อโรค กำจัดสารปนเปื้อนในอากาศ และช่วยกำจัดกลิ่นได้แก่ กลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นตัว กลิ่นอับชื้น เป็นต้น
– ห้องครัว: โอโซนช่วยฆ่าเชื้อโรค กำจัดควัน และกลิ่นได้แก่ กลิ่นจากการทำอาหาร กลิ่นคาวอาหารทะเล กลิ่นเนื้อสัตว์ กลิ่นเน่าของสารอินทรีย์ กลิ่นกระเทียม กลิ่นหอมหัวใหญ่ เป็นต้น
– สัตว์เลี้ยง: โอโซนช่วยฆ่าเชื้อโรค กำจัดกลิ่นของสัตว์เลี้ยงได้แก่ กลิ่นอาหารสัตว์ กลิ่นมูลสัตว์ โอโซนช่วยทำให้อากาศในห้องเลี้ยงสัตว์สะอาดขึ้น และการใช้น้ำโอโซนอาบน้ำสัตว์เลี้ยงทำให้ผิว ขนของสัตว์เลี้ยงสะอาด ไม่มีกลิ่น และกรณีใช้กับบ่อเลี้ยงปลา โอโซนจะช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำในบ่อปลาสะอาดขึ้น
– กลิ่นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ พรม สีตกแต่งห้อง: โอโซนช่วยกำจัดกลิ่นของสารเคมี, กลิ่นสี และก๊าซที่ทำให้เกิดอันตรายได้แก่ ฟอร์มัลดีไฮด์ จากเฟอร์นิเจอร์ใหม่ พรมใหม่ และสีทาตกแต่งห้องโอโซนในน้ำ

– ระบบน้ำ: โอโซนช่วยฆ่าเชื้อโรค, ดับกลิ่น, เพิ่มระดับออกซิเจนในน้ำ และรักษาคุณประโยชน์ที่มีอยู่ในน้ำไม่ให้หายไปทำให้น้ำ ทำให้น้ำมีรสชาติที่ดีขึ้น มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
– แช่ล้างผัก ผลไม้: โอโซนช่วยฆ่าเชื้อโรค ลดและกำจัดสารเคมีที่ตกค้างออกจากผิวบนผักและผลไม้ ทำให้มีรสชาติที่ดีขึ้น ยืดเวลาการเก็บรักษาผักผลไม้ในตู้เย็นและช่องเย็นได้มากถึง 3 เท่าจากปกติ
– เนื้อสัตว์ ปลา: โอโซนช่วยกำจัดกลิ่นคาว ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในเนื้อสัตว์ และคงความสดใหม่ให้กับเนื้อหลังจากผ่านการแช่แข็งในตู้เย็น ทำให้อาหารในตู้เย็นเน่าเสียช้าลง
– ล้างภาชนะ: โอโซนช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และป้องกันการติดต่อของเชื้อไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis Virus)
– การอาบน้ำ: โอโซนช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกาย ช่วยป้องกันและควบคุมโรคทางผิวหนัง ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ที่ผิวหนัง ทำให้ผิวหนังเปล่งปลั่งและสดชื่นขึ้น
– การซักผ้า: โอโซนช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย กำจัดกลิ่น และสารฟอกขาวในเสื้อผ้า
– อุปกรณ์เลี้ยงเด็ก: โอโซนช่วยลดการติดเชื้อในขวดนม และของเล่นเด็ก ฯลฯ
– สุขอนามัยในช่องปาก: โอโซนช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก ทำให้ลดการเกิดโรคในทางเดินอาหารบางชนิดได้


ลิ้งค์ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.manekionline.com/การจัดการสิ่งแวดล้อม/มลภาวะ/OZONER-005 

ผู้สนับสนุน

  • 3848 Views ต้องการขาย
  • 1950
    สินค้าใหม่
    สันติ เตชะโต
    กรุงเทพมหานครฯ
    29 มิถุนายน 2565 14:50:00

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้