Bitkub
Satang
Ledger

ผู้สนับสนุน

บริษัทที่ปรึกษา ต่างจากคู่สัญญาจ้างทั่วไปอย่างไร

ผู้สนับสนุน


 

บริษัทที่ปรึกษาและคู่สัญญาจ้างทั่วไปแตกต่างกันมาก คู่สัญญาจ้างทั่วไปมักเป็นคู่สัญญาชั่วคราว ซึ่งบริษัทจ้างมาช่วยเหลือธุรกิจในช่วงที่มีความต้องการจากลูกค้าเข้ามามากเป็นพิเศษ คู่สัญญาจ้างทั่วไปอาจเป็นผู้มีความสามารถ หรือความชำนาญเฉพาะด้าน และถูกจ้างเข้ามาเป็นรายบุคคล องค์กรของผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้บริหาร, ดูแล และกำหนดทิศทางการทำงานของคู่สัญญาจ้างทั่วไปเหมือนกับการบริหารพนักงานภายในองค์กร

ดังที่ได้กล่าวข้างต้น คู่สัญญาจ้างชั่วคราวเป็นเพียงแค่พนักงานที่ทำงานร่วมกับบริษัทของท่านเพียงชั่วขณะ อัตราค่าจ้างของคู่สัญญาจ้างชั่วคราวอาจมีราคาสูงกว่าพนักงานปกติไม่มากนัก ทั้งนี้ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ก็คือค่าดำเนินการและค่าความไม่สม่ำเสมอของงานที่จะเข้ามา โดยทั่วไปแล้วคู่สัญญาจ้างชั่วคราว จะมีราคาสูงกว่าพนักงานปกติ 20- 30%

สำหรับที่ปรึกษานั้นจะต้องมีความรับผิดชอบในการนำเสนอผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง และจะเป็นผู้ที่มีความสามารถและความชำนาญในหลายด้าน ทีมที่ปรึกษา จะมีหัวหน้าทีมซึ่งจะมีความอาวุโส มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง ทีมที่ปรึกษาอาจจะมีการลงทุนในวิทยาการและเครื่องมืออำนวยการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งถ้ามองในแง่นี้แล้ว ที่ปรึกษามิได้ทำงานคล้ายคลึงกับพนักงานทั่วไป หรือคู่สัญญาจ้างชั่วคราว อัตราค่าจ้างจึงมีความแตกต่างกันด้วย

 

สามาถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://vistagroups.net/


ผู้สนับสนุน

 • 203 Views ต้องการประชาสัมพันธ์
 • 12130
  การบริการ
  BLACXF2542
  กรุงเทพมหานครฯ
  2 มิถุนายน 2564 17:40:09

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้
 • อื่นๆ ที่น่าสนใจ