Bitkub
Satang
Ledger

ผู้สนับสนุน

UNISEARCH แฟรนไชส์สถาบันภาษาแนวคิดใหม่ “จุดเริ่มต้นดีๆ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน”

ผู้สนับสนุน


 

 

 

สถาบันยูนิเซิร์ช เปิดหลักสูตรการเรียนรู้แนวใหม่

“THINK 360” ส่งเสริมเชาวน์ปัญญา พัฒนาความคิด รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และคณิตศาสตร์ สำหรับเด็ก 3 – 12 ปี โดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนเด็กกว่า 10 ปี เด็กๆ ของเราที่นี่ “เก่งเรียน เก่งรู้ เก่งคิด อย่างมีความสุข

 

1.ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

สถาบันภาษายูนิเซิร์ช แฟรนไชส์ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับเด็ก โดดเด่นด้วยโปรแกรมหลักสูตรแนวทฤษฎีใหม่ M.T.A.L. ที่เดียวที่เน้นการปูพื้นฐานทักษะด้านภาษาที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเป็นธรรมชาติ พร้อมสนุกกับกิจกรรมหรรษาเสริมทักษะหลากมิติ ศิลปะ ดนตรี เกมส์และนิทาน ซึ่งให้ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 

2.ความเสี่ยงต่ำสุดด้านการลงทุน

สถาบันภาษายูนิเซิร์ช แฟรนไชส์ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับเด็ก คือผู้บุกเบิกสถาบันด้านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและภาษาจีนสำหรับเด็ก โปรแกรมหลักสูตรแนวทฤษฎีใหม่ M.T.A.L. รายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์แห่งชาติ “Thailand Franchise Quality Award” จากกระทรวงพาณิชย์

 

3.ความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ

สถาบันภาษายูนิเซิร์ช แฟรนไชส์ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับเด็ก มีบุคลากรด้านบริหาร การตลาดและการขายที่เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการใหม่ รวมถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยการตลาดแบบมุ่งเป้าหมาย “TOP SPEED MARKETING”

 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.unisearchthailand.com/


ผู้สนับสนุน

 • 334 Views ต้องการประชาสัมพันธ์
 • 100
  การบริการ
  BLACXF Story
  กรุงเทพมหานครฯ
  5 พฤษภาคม 2564 11:00:02

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้
 • อื่นๆ ที่น่าสนใจ