Bitkub
Satang
Ledger

ผู้สนับสนุน

ฟังทางนี้ ถ้าอยากเกษียณแบบมีสุข

ผู้สนับสนุน


ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ก้าวหน้าทันสมัยและคนส่วนใหญ่หันมาดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้แนวโน้มของคนในปัจจุบันมีอายุยืนยาวขึ้น และต้องใช้ชีวิตหลังเกษียณที่นานขึ้นด้วยนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่เราควรจะต้องหันมาใส่ใจวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณกัน

เราต้องวางแผนก็เพราะเมื่อถึงเวลาเกษียณรายได้ที่เคยได้จากการทำงานก็จะหายไป ในขณะที่เรายังต้องใช้จ่ายอยู่ แถมยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นค่ารักษาพยาบาลจากโรคและความเสื่อมถอยของร่างกายเมื่อก้าวเข้าสู่วัยชรา ถ้าเราไม่คิดวางแผนสำหรับวัยเกษียณไว้ เมื่อถึงเวลานั้นแม้ว่าเราอยากจะพึ่งพาตัวเองขนาดไหนก็คงทำไม่ได้ เพราะเรี่ยวแรงทำงานก็แทบจะไม่มีแล้ว คุณภาพชีวิตก็จะไม่ดีและชีวิตบั้นปลายก็จะลำบากและไม่มีความสุข

การวางแผนเกษียณควรเริ่มด้วยการตั้งเป้าหมายก่อนว่า เมื่อถึงเวลานั้นเราอยากมีชีวิตแบบไหน เราต้องการมีเงินเพื่อใช้จ่ายแต่ละเดือนเท่าไหร่ถึงจะพอและอยู่ได้แบบสบายไม่ลำบากสูตรที่คนส่วนใหญ่ใช้กัน ก็คือ ให้คิดค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ เท่ากับ 70% ของค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน แล้วลองคาดการณ์ดูว่าหลังเกษียณเราจะมีชีวิตต่ออีกกี่ปี เช่น ถ้าค่าใช้จ่ายปัจจุบันเดือนละ 50,000 บาท 70% ก็เท่ากับ 35,000 บาท เราคาดว่าจะมีชีวิตหลังเกษียณ20 ปี ก็เอา 35,000x 20x 12 = 8,400,000 บาท ตัวเลขนี้คือเงินเก็บที่เราต้องมีเมื่อเราเกษียณอายุเพื่อใช้จ่ายหลังจากนั้น

ถ้าเริ่มวางแผนเก็บเงินตั้งแต่เริ่มทำงานแรก ๆก็จะมีเวลาเก็บเงินนาน เป้าหมายเงินเกษียณก็จะไม่เป็นภาระกับเรามากนัก แต่ถ้าเราคิดช้ากว่าจะเริ่มเก็บก็ปาเข้าไป 40 แล้ว เราต้องเก็บเงินต่อเดือนมากกว่ามากจึงจะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากการวางแผนด้วยการเก็บเงินเองแล้ว ยังมีช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้มีเงินใช้ในยามเกษียณอีกหลายช่องทางด้วยกัน ดังนี้

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน ถ้าในช่วงวัยทำงาน เรามีการลงทุนในตราสารหนี้ หุ้น กองทุน ทองคำหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ให้ดอกผลอย่างต่อเนื่อง ทรัพย์สินเหล่านี้ก็จะเป็นแหล่งสร้างผลตอบแทนเป็นเงินไว้ให้เราใช้จ่ายในยามเกษียณได้

ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นรูปแบบประกันชีวิตที่นำค่าเบี้ยประกันที่เราส่งไปลงทุนเพื่อให้ได้เกิดผลตอบแทน และคืนกลับมาเป็นเงินรายเดือนหลังจากเราเกษียณอายุการซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญนี้ช่วยให้เราวางแผนค่าใช้จ่ายหลังเกษียณได้ง่ายขึ้น มีความเสี่ยงต่ำ ระยะเวลาก่อนเกษียณอายุยังได้รับความคุ้มครองจากประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันยังนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนเพื่อประหยัดภาษีเงินได้ได้อีกทางหนึ่งด้วย

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF เป็นรูปแบบการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่นำเงินซื้อหน่วยลงทุนของเราไปลงทุนในตราสารหนี้หรือหุ้นนักลงทุนจะขายหน่วยลงทุนได้ก็ต่อเมื่อมีอายุถึงตามที่กำหนด คือ 55 ปีบริบูรณ์เท่านั้น และต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี การเลือกสะสมเงินโดยซื้อหน่วยลงทุนใน RMF ทำให้มั่นใจว่าเมื่อเกษียณสามารถขายหน่วยลงทุนมีเงินก้อนเก็บไว้ใช้ และเงินซื้อหน่วยลงทุนยังสามารถนำมาหักค่าลดหย่อนเพื่อประหยัดภาษีได้อีกด้วย

เงินบำเหน็จบำนาญจากประกันสังคม เงินสมทบประกันสังคมที่หักจากเงินเดือนทุกเดือน นอกจากจะเป็นสวัสดิการรักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร ค่าสงเคราะห์บุตร ฯลฯ แล้ว ยังมีส่วนที่เป็นเงินบำเหน็จบำนาญด้วย  เมื่ออายุถึงวัยเกษียณจะได้รับเงินเป็นก้อนหรือรายเดือนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เงินส่วนนี้ก็จะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายเมื่อเราแก่ตัวลงได้

ใครที่ไม่อยากลำบากตอนแก่ ก็ต้องเริ่มวางแผนเกษียณด้วยการเก็บออมและลงทุนกันเสียตั้งแต่วันนี้

***ขอบคุณรูปภาพจาก pixabay.com


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น

 • บทความล่าสุด
 • มาดูกัน วัคซีนโควิด มีกี่แบบ พร้อมบอกเหตุผลทำไมเราถึงต้องฉีด!
  มาดูกัน วัคซีนโควิด มีกี่แบบ พร้อมบอกเหตุผลทำไมเราถึงต้องฉีด!  19
  บทเรียนจาก คนละครึ่ง มีประโยชน์อย่างไร กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่
  บทเรียนจาก คนละครึ่ง มีประโยชน์อย่างไร กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่  55
  จุดเด่นของโครงการ เราชนะ vs จุดบกพร่องที่ต้องนำไปขบคิด
  จุดเด่นของโครงการ เราชนะ vs จุดบกพร่องที่ต้องนำไปขบคิด  64
  5 เมนูอาหารไทยโบราณ กินอร่อยช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน
  5 เมนูอาหารไทยโบราณ กินอร่อยช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน  87
  ด่วน! ใช้สิทธิ ม.33 เรารักกัน ก่อนสิ้นสุดโครงการ
  ด่วน! ใช้สิทธิ ม.33 เรารักกัน ก่อนสิ้นสุดโครงการ  88
 • อื่นๆ ที่น่าสนใจ